Срби између Германа, Византије и Авара

Миодраг Милановић

Срби између Германа,
Византије и Авара

Српска племена у драматичним догађајима на Балкану између 6. и 8. века: како су живели и опстали у изузетно бурном времену.

Формат:

17*24 центиметара

Година издања:

2022.

Број страна:

270

Цена:

1.290 динара (10 €)

Шта да очекујете у овој књизи?
1. Срби-Склави на балканском раскршћу.
2. Склави и »Civitas Romanorum«.
3. Балканско „буре барута“.
4. Срби између Византије и Бугара.
5. Биро за варваре.
6. Склавиније као гео-политичке јединице у Византији.
7. Јоаникије и Срби из Битиније.
8. Епископија Гордосербон.
9. Склавинске вође и племенске институције.
10. Срби и Арапи.
И још много тога...

fb fb2 e-mail akademija