Фредегар Холастик

Хроника

Критичко Издање.

Превод дела »Chronicorum: The Fourth Book of Тhe Chronicle of Fredegarius: with Its Continuations« (J. M. Wallace-Hadrill (Editor), London: Thomas Nelson and Sons Limited, 1960.).

Формат:

17*24 центиметара

Година првог издања
на српском језику:

2022.

Број страна:

276

Цена:

1.420 динара (12 €)

Шта да очекујете у овој књизи?
Предговор Рогера Колинса: Хронике о Фредегару.
Књига Прва:
1. Аутори – један или неколико?
2. Ко је био Фредегар?
3. Датум састављања и садржај.
4. Састав »Хронике«.
3. Фредегарови извори.
4. Рукописна традиција.
Књига Друга:
1. Чилдебрандова и Нибелунгова »Historia Vel Gesta Francorum«.
2. Садржај.
3. Ауторство.
4. Истинитост доказа.
5. Рукописна традиција.
6. Утицај и опстанак.
7. Фредегар Схоластик: Хроника.
8. Фредегар Схоластик: Хроника ― Наставак »Хронике«.
9. Важнији чиниоци Фредегарове »Хронике«.
10. Библиографија.
11. Садржај.
И још много тога...

fb fb2 e-mail akademija