Tомас Њуџент

Историја Вандала, Венеда и Бодрића

Повест Срба северне Европе.
Формат:

24*17 центиметара

Година првог издања
на српском језику:

2020.

Број страна:

332

Штампа:

Равна (офсет), илустрована

Цена:

1.420 динара (12 €)

Шта да очекујете у овој књизи?
Књига Прва:
1. О пореклу, језику, обичајима и религији Вандала, о краљевима Вандала, од Антирија Првог у 323. години пре Христа, до краљевства под Корзиком и Годегефилијем у Христовој години 407...
2. Антирије, први краљ Вандала, Анавас, други краљ Вандала, Вислав Први, Витислав Први, Аларик, Дитрих, Тенерих, Алберих, краљеви Вандалије, Визимар, дванаести краљ Вандала, Микислав, тринаести краљ Вандала, Радогост или Радагаст Први, четрнаести краљ Вандала, о краљевима страних Вандала, о првима који су се настанили у Галији и Шпанији...
3. О краљевима Вандала у Африци...
4. О краљевима Вандала на обали Балтика, од 405. до 670. године, и истребљењу краљевства Вандала...
Књига Друга:
1. Порекло старих Слава или Венеда и њихових неколико племена...
2. Jезик, обичаји, понашање, религија и облици управљања...
3. О владавини краљева Венеда и Бодрића, од Вислава Трећег умрлог године 700., па до смрти Табамужа године 865...
4. Вислав Трећи – први краљ Венеда и Бодрића, Ариберт Први – други краљ Венеда и Бодрића, Ариберт Други – трећи краља Венеда и Бодрића.
5. О владавини краљева Венеда и Бодрића, од Мистивоја Првог, умрлог 869., па до смрти Микислава 934. године.
6. Мистивој Први – десети краљ Венеда и Бодрића од године 865. до године 869.
7. Микислав Први – дванаести краљ Венеда и Бодрића од године 888. до године 934.
8. Мистивој Други, звани Билунг – тринаести краљ Венеда и Бодрића, од године 934. до године 989.
9. О владавини Микислава Другог и Мистивоја Трећег од године 989. до године 1018.
10. Микислав Други – четрнаести краљ Венеда и Бодрића...
11. Мистивој Трећи – петнаести краљ Венеда и Бодрића, Андрак – шеснаести краљ Венеда и Бодрића, цареви Германије Хенри Други (1002.) и Конрад Други (1024.)...
12. Краљеви Енглеске Едмунд Храбри (1016.) и Канута Први (1017.)...
13. Удо – седамнаести краљ Венеда и Бодрића, Годескалк – осамнаести краљ Венеда и Бодрића, Буто – деветнаести краљ Венеда и Бодрића, Хенри Први – двадесети краљ Венеда и Бодрића, Светополк – двадесет први краљ, Канута Први – двадесет други краљ, Суника – двадесет трећи краљ, Канута Други – двадесет четврти краљ Венеда и Бодрића, Сунике – двадесет трећи краљ Венеда и Бодрића, Прибислав Први и Никлот Први – краљеви Венеда и Бодрића...
И још много тога.

fb fb2 e-mail akademija