Мит и Митска Свест

Мит и митска свест

Миодраг Милановић

Наставак књиге »Мит, Магија и Религија«. Које све тајне крију светски митови? Разумевање и тумачење свих, па и најнеразумљивијих митова структуралистичком методом.

Формат:

А5

Година издања:

2019.

Број страна:

224

Цена:

840 динара (7 €)

Шта да очекујете у овој књизи?
1. КОРЕНИ МИТОТВОРЕЊА: Миленијумски човек, Култни почеци човечанства, Језик и комуникација, Природа и порекло језика...
2. PARTICIPATION MYSTIQUE: Органска култура, Религиозне идеје, Пут самоиспољења, Ecce Homo...
3. МИТОТВОРНА СВЕСТ: Логично и нелогично, Знак и симбол, Митски дух и језик, Парадокси митске свести...
4. МОДЕЛ (ПРАУЗРОК) МИТА: Мит и друштвена свест, Дух конкретистичког мишљења, Слике фантазије, Архетип и утопијска свест, Митске метафоре...
5. СВЕТ И СИМБОЛ: Појмовни садржај симбола, Симболи ујединитељи, Крст, Вегетација у миту, Мит и животиње...
И још много тога.

fb fb2 e-mail akademija
de1an.rs