Мит и Митска Свест

Миодраг Милановић

Мит и митска свест

Наставак књиге »Мит, Магија и Религија«.

Које све тајне крију светски митови? Мит је данас, више него јуче, загонетка која захтева нова и срећнија тумачења. Уз помоћ једноставног структуралстичког начина, сазнајте како ћете лако и брзо да откријете значење и најнеразумљивијих светских митова.

Формат:

А5

Година издања:

2019.

Број страна:

224

Цена:

840 динара (7 €)

Шта да очекујете у овој књизи?
1. КОРЕНИ МИТОТВОРЕЊА: Миленијумски човек, Култни почеци човечанства, Језик и комуникација, Природа и порекло језика...
2. PARTICIPATION MYSTIQUE: Органска култура, Религиозне идеје, Пут самоиспољења, Ecce Homo...
3. МИТОТВОРНА СВЕСТ: Логично и нелогично, Знак и симбол, Митски дух и језик, Парадокси митске свести...
4. МОДЕЛ (ПРАУЗРОК) МИТА: Мит и друштвена свест, Дух конкретистичког мишљења, Слике фантазије, Архетип и утопијска свест, Митске метафоре...
5. СВЕТ И СИМБОЛ: Појмовни садржај симбола, Симболи ујединитељи, Крст, Вегетација у миту, Мит и животиње...
И још много тога.

fb fb2 e-mail akademija