Мит, Магија и Религија

Миодраг Милановић

Мит, магијa и рeлигија

Композиција књиге има облик мозаика састављеног од низа драгоцених података, докумената и сведочанстава, дајући узбудљиву слику људских веровања, понашања, обичаја и обреда.

Формат:

А5

Година издања:

2012.

Број страна:

380

Цена:

840 динара (7 €)

Шта да очекујете у овој књизи?
1. РИТУАЛНО ДРУШТВО: Феноменологија огњишта, Хумани простор, Простор и митска свест, Појединац и група, Навике и култура...
2. ЕГИПАТСКА КОСМОГОНИЈА: Мисао древног Египта, Искуство митотворења, архетипске слике и предања, Стварање симбола, Рађање божанства...
3. ГРЧКИ ПАНТЕИЗАМ: Очовечење Бога, Бујање митологије, Теогонија, Антрополошки модел мита, Рођење трагедије...
4. ФЕНОМЕНОЛОГИЈА ХРИШЋАНСТВА: Син Бога, Свето Тројство, Свети предмети, Жртва и искупљење, Религиозно искуство...
5. МАГИЈА И РЕЛИГИЈА: Мит о шаману, Циљеви и обреди магије, Мистерије и магијске формуле, Окултизам и езотеријска учења, Култ и сенке...
И још много тога.

fb fb2 e-mail akademija