Писани Извори и Коментари о Повести Срба са Хронологијом

Миодраг Милановић

Писани извори и коментари о
повести Срба са хронологијом

Преко 300 писаних извора (инскрипторије, хронике, путописи, историјска дела) са 2.300 цитата од 5. века пре наше ере до позног средњег века уз коментаре угледних европских историчара од 16. до 18. века.
Заштитне корице у боји са клапнама.

Формат:

17.5*25 центиметара

Година издања:

2013.

Број страна:

352

Цена:

1.420 динара (12 €).

Шта да очекујете у овој књизи?
1. ТРАГОМ АРИЈЕВАЦА: Аријевци у 4. и 3. миленијуму пре наше ере, Значење корена именица Сармати и Сарби (Срби), Аријевци у древним записима, Древни производи и угледне личности, Имена народа и земаља...
2. САРМАТИ: Скири и Сармати, Венди: Вандали и Венеди, Народи са Бористена, Будини и Неури, Меленхелени и Косари...
3. СКЛАВИНИ: Народи са Балтика, Естонија и Литванија, Скандинавија, Јужни Словени, Панонија...
4. СЛОВЕНИ: Венети или Енети, Анти, Карантанци и Лути, Померанија, Велика Моравска...
5. ХРОНОЛОГИЈА: Догађаји од 5508. до 1108. године пре нове ере, Догађаји од 776. године до почетка нове ере, Прва три столећа нове ере, Хронологија четвртог и петог века, Шести и седми век...
И још много тога...

Срби испод Амазонки на Птоломејевој мапи.
Амазонка у борби са лавом.
fb fb2 e-mail akademija