Срби између Германа, Византије и Авара

Миодраг Милановић

Cрби између Германа,
Византије и Авара

Књига – уз мноштво докумената – обрађује бурне догађаје на Балкану између 5. и 7. века.

Формат:

17*24 центиметара

Година издања:

2019.

Број страна:

280

Штампа:

Равна (Офсет).

Цена:

1.420 динара (12 €).

Шта да очекујете у овој књизи?
• Уводно слово.
Књига Прва: Срби-Склави на балканском раскршћу.
• Три брата, сестра и седам краљева.
• Идентитет Склава.
• Срби Фредегара и Павла Ђакона.
• Фредегарова »Хроника«.
• Људевит, Борна и Франачки »Анали«.
• Склави и »Civitas Romanorum«.
• Балканско „буре барута“.
• Срби између Византије и Бугара.
• Биро за варваре.
• Склавиније као геополитичке јединице у Византији.
• Јоаникије и Срби из Битиније.
• Епископија Гордо-Сербон.
• Склавинске вође и племенске институције.
• Срби и Арапи.
Књига Друга: Аварика.
• Римско Царство и Авари.
• Олујни јахачи.
• Срби и Аварски каганат.
Књига Трећа: О Антима и Готима.
• Ко су Анти?
• Земља Анта.
• Анти, Готи и Склави.
• Библиографија.
И још много тога...

fb fb2 e-mail akademija