Срби у Позној Антици и Раном Средњем Веку

Срби у позној антици
и раном средњем веку

Миодраг Милановић

На основу богате писане и археолошке грађе, књига даје приказ где су били и шта су Срби радили пре оснивања својих првих држава ― склавинија.

Формат:

24*18 центиметара

Година издања:

2019.

Број страна:

328

Штампа:

Равна (Офсет); илустровано

Цена:

1.390 динара (13 €)

Шта да очекујете у овој књизи?
1. ИЛИРСКА МИСТЕРИЈА: Илирик у грчким и римским изворима писаним изворима, Плинијев опис Илирије, Апијанови илирски ратови, Први Илирски Рат, Други Илирски Рат...
2. ТАЈАНСТВЕНИ НАРОД САРМАТА: Сродност Скита и Сармата ― индо-европског народа, Словени и племе Лугија, De Mirabilis Mundi, Роберт Латам о Сарматима, Поход на Балкан...
3. ЗАБОРАВЉЕНИ ВАНДАЛИ И БОЈИ: Rebus Vandalica, Алано-вандалска путешествија, Генетика Вандала, Земља Лугија...
4. СРБИ-СКЛАВИ (СКЛАБИ) И СЛОВЕНИ: Срби-Спали, Склави и Славни; Сиријски историчари о Склавима, Јустинијанова куга и 13 царских печата, Прокопије о Гепидима, Ломбардима и Склавима...
И још много тога.fb fb2 e-mail akademija
de1an.rs